OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Zabývám se péčí o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, alejích apod. Ošetření těchto stromů provádím lezeckou technikou, v souladu s nejnovějšími postupy.

Strom je živý organismus, jeho ošetřování je kompromis mezi přirozeným vývojem stromu a potřebami člověka.

Provádím řezy stromů, vazby korun, rizikové kácení stromů, frézování pařezů. Nejčastěji v lokalitách Brno venkov, Kuřim, Tišnov, Blansko, Veverská Bítýška

SLUŽBY

Prořez stromů
Odstranění suchých větví, redukce přetížených větví, stabilizace koruny, bezpečnostní vazby. Vše při respektování druhu, zdravotního stavu a vitality stromu.

I při radikálnějších zásazích se snažím co nejvíce zachovat estetickou hodnotu stromu.

Kácení stromů
Rizikové kácení stromů v omezeném prostoru. Lezeckou technikou, případně z plošiny či pomocí jeřábu.

Frézování — odstranění pařezů
Frézováním se pařez odstraní cca 15 cm pod úroveň terénu, výjimečně více.

Pojištění
Na prováděné práce se vztahuje pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku a to do výše 5mil. Kč.

Cena služeb
Cena se stanovuje individuálně, nejlépe při prohlídce na místě.
Odhad ceny na základě rozměrů (výška stromu, šířka koruny, průměr kmene) a fotografií stromu a okolí.